Intranets i webs privades

Les Intranets substitueixen el concepte “un programa per cada usuari” per “un portal web, privat, per tota l’empresa o grup d’empreses”. D’aquesta manera, els usuaris poden treballar junts d’una forma més còmoda i efectiva, evitant realitzar tedioses tasques per poder mantenir la informació centralitzada i ordenada.

L’Intranet es troba allotjada en un servidor, on es connecten tots els usuaris mitjançant un navegador web. D’aquesta manera el manteniment és molt més còmode i s’evita haver de resoldre problemes de forma individualitzada per a cada usuari.

Les funcionalitats que poden implementar-se en una Intranet són infinites, per cada client es realitza un anàlisi dels seus requeriments per saber quines són les seves necessitats exactes.

Els principals beneficis que pot aportar són els següents:

Treball en grup: podrà col·laborar en projectes, controlar canvis en fitxers i intercanviar i compartir informació.
Facilitat de manteniment i actualització, tots els usuaris es connecten al mateix portal.
Informació accessible des de qualsevol ordinador, no és necessari instal·lar cap software addicional, tant sols cal un navegador web.
Perfils d'usuari amb diferents privilegis d'accés als diferents apartats de la Intranet.
Desenvolupament escalable, podent ampliar en funció de l'evolució de les seves necessitats.

Tecnologies