Comunicacions segures

Assegura les connexions dels treballadors amb la nostra solució de comunicacions segures. Inclou SSL, xifrat d'extrem a extrem i més.

Funcionalitats i serveis

Amb aquesta solució disposaràs de seguretat en les connexions entre els dispositius dels teus empleats i l’empresa.
SSL: disposaràs d'un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
Xifratge d'extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs.
Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s'han connectat a la teva xarxa privada.
Control d'accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivament als dispositius autoritzats per tu.
Dispositius mòbils: podràs fer ús d'aquesta solució des de dispositius mòbils.
Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d'una configuració inicial perquè puguis fer-lo servir correctament, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < X < 3 empleats: 125€/usuari (fins a 2 dispositius)

3 ≤ X < 10 empleats: 125€/usuari (fins a 9 dispositius)

10 ≤ X < 50 empleats: 125€/usuari (fins a 48 dispositius)

50* ≤ X < 100 empleats: 125€/usuari (fins a 99 dispositius)

100 ≤ X < 250 empleats: 125€/usuari (fins a 232 dispositius)

* En el segment IV s’inclouen les empreses de menys de 50 empleats que tinguin consideració d’empresa mitjana en superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros