Gestió de clients

Optimitza la gestió de relacions comercials amb els clients mitjançant eines digitals avançades i gestió documental centralitzada.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.
Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.
Gestió de clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment, podràs parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
Gestió d'oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
Accions o tasques comercials: l'eina implantada per l'Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar el seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. També podràs generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tot tipus de dispositius.
Integració amb diverses plataformes: disposaràs d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%
Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€ (Inclou 1 usuari)
3 < 9 empleats: 2.000€ (Inclou 1 usuari)
10 < 50 empleats: 4.000€ (Inclou 3 usuaris)
50* ≤ X < 100 empleats: 10.000€ (Inclou 10 usuaris)
100 ≤ X < 250 empleats: 14.000€ (Inclou 15 usuaris)