Gestió de processos amb IA associada

Digitalitza i automatitza processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA)

Funcionalitats i serveis

L’objectiu principal és digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA) especialitzades en gestió de processos.
Funcionalitats i serveis: automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horizontals o verticals), així com altres funcionalitats de gestió interna de processos.
Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime.
Capacitació en fonaments d'IA generativa per a la gestió de processos: capacitacions per preparar els empleats entorn a les funcionalitats descrites a dalt, que comptaran amb:
  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscos ètics i de seguretat derivats.
  • Capacitacions específiques en: automatització i optimització de fluxos de treball (comptabilitat i finances, facturació, projectes, inventari, compres i pagaments, recursos humans, logística i altres), gestió financera, interpretació de dades i aprenentatge continu.
  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20h al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.
  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.
  • Diploma de finalització: s'atorgarà un certificat de capacitats adquirides en IA al concloure la formació.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

50* ≤ X < 100 empleats: 16.000€ (inclou 20 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells en IA associada)

100 ≤ X < 250 empleats: 19.000€ (inclou 25 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells en IA associada)

* En el segment IV s’inclouen les empreses de menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa al superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros