Business Intelligence i Analítica

Optimitza la presa de decisions empresarials amb eines de Business Intelligence, integració de dades i panells personalitzats.

Funcionalitats i serveis

L’objectiu d’aquesta categoria és possibilitar-te l’explotació de dades de la teva empresa per a la millora del procés de presa de decisions.
Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i a la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: si pertanys als segments I, II o III, disposaràs d'una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari. Per als segments IV i V, la capacitat d'emmagatzematge mínima serà de 5 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 1.500€ (Inclou 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (Inclou 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 4.000€ (Inclou 10 usuaris)

50* ≤ X < 100 empleats: 7.000€ (Inclou 20 usuaris)

100 ≤ X < 250 empleats: 8.000€ (Inclou 25 usuaris)

* En el segment IV s’inclouen les empreses menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa en superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros