Presència avançada a Internet

Serveis avançats per a posicionament i visibilitat per a empreses a Internet, augmentant l'abast i trànsit de clients potencials.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és la prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el teu posicionament en internet, augmentant el teu abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites de la teva plataforma.
Posicionament bàsic a internet: la solució haurà de posicionar la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de la teva empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
Anàlisi de paraules clau: gestió, cerca i anàlisi de paraules clau amb la finalitat de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
Anàlisi de la competència: la solució inclou una anàlisi mensual de la competència per informar-te de la teva situació davant d'altres competidors.
SEO On-Page: la solució ha d'oferir un servei mínim de dues pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la teva pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
SEO Off-Page: la solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l'execució d'accions fora de l'entorn del lloc web per millorar el teu posicionament orgànic.
Creació de metadades estructurades de pàgina: la solució et proporcionarà la creació de metadades estructurades de la teva pàgina (Exclusiu per als segments IV i V).
Informes mensuals de seguiment: la solució inclou un informe mensual dels resultats de les accions executades per generar consciència de l'evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet del teu negoci.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%
Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€
3 < 9 empleats: 2.000€
10 < 50 empleats: 2.000€