Servei de Ciberseguretat Gestionada

Protecció a nivell empresarial amb tècniques EDR i MDR per a detecció i resposta ràpida davant amenaces, monitoratge 24/7 i suport expert.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és proporcionar-te un servei que combini tècniques de EDR (Endpoint Detection and Response) i MDR (Managed Detection and Response) per a detectar incidents de ciberseguretat en temps real i abordar-los de la forma més ràpida i eficaç possible.
Instal·lació i configuració inicial: de les eines de seguretat perquè puguis detectar, interrompre i donar una resposta ràpida a les amenaces.
Detecció i resposta en els endpoints: servidors, PCs, portàtils, telèfons mòbils... La solució implantada ha de ser capaç de detectar i donar resposta en aquests punts, podent subministrar-se la protecció EDR juntament amb la resta dels components de la solució implantada o podent aquesta integrar-se amb solucions EDR ja existents en els endpoints.
Fonts a monitoritzar: La solució implantada haurà de protegir davant les amenaces que afectin diverses fonts de l'empresa com endpoints o solucions Cloud.
Alertes davant amenaces: Aquest servei alertarà els contactes de la teva empresa immediatament després d'haver detectat possibles amenaces.
Disponibilitat d'un equip d'experts: que s'encarregarà de respondre tots els dubtes que puguin sorgir relacionats amb el servei. També realitzarà una anàlisi i seguiment continu de les alertes generades.
Monitorització 24x7x365: El servei estarà operatiu les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, els 365 dies de l'any.
Cerca, contenció i resposta davant amenaces: el servei farà una cerca activa de possibles amenaces, evitant, interrompent i responent als possibles atacs. Això impedirà que s'estenguin a altres parts de la xarxa de la teva empresa.
Informes mensuals de seguiment: es generaran informes sobre els incidents detectats i les causes arrel, així com de la situació de l'empresa en matèria de seguretat.
Assistència directa: en cas d'accident de seguretat, tindràs accés a una línia telefònica de contacte directe amb l'equip de servei per aclarir totes les qüestions que sorgeixin arran d'un atac.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

50* ≤ X < 100 empleats: 200€/dispositiu (fins a 99 dispositius)

100 ≤ X < 250 empleats: 200€/dispositiu (fins a 145 dispositius)

* En el segment IV s’inclouen les empreses de menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa al superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros