Gestió de clients amb IA associada

Optimitza la gestió de clients amb IA predictiva, automatització de tasques i capacitacions per a millorar processos i relacions.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és la dotació de capacitacions en intel·ligència artificial per a optimitzar processos i agilitzar les interaccions i relacions amb els clients.
Gestió de clients potencials (Leads): de forma manual o mitjançant una importació per fitxer.
Gestió de clients: traçant l'activitat comercial des de l'obertura de l'oportunitat fins a la simulació de productes/serveis i la contractació d'aquests.
Gestió d'oportunitats: totes les oportunitats de negoci reals.
Accions o tasques comercials: possibilitat de crear accions i tasques comercials (manuals o generades automàticament a partir del workflow de vendes assignat a l'oportunitat).
Reporting, planificació i seguiment comercial: diferents nivells d'agregació d'informació.
Alertes: podràs visualitzar alertes de clients en diferents tipologies de format gràfic.
Gestió documental: comptaràs amb un programari de gestió comercial i documental per tenir tota la informació organitzada en un mateix lloc.
Integració de diverses plataformes: disponibilitat d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.
Web responsive (mòbil/tablet): les pàgines web dissenyades han de ser funcionals tant en ordinadors personals com en dispositius mòbils.
Lead Scoring predictiu: l'eina haurà de fer ús de la Intel·ligència artificial per a l'avaluació històrica de les dades de vendes i el comportament dels clients per predir i destacar les oportunitats més prometedores.
Automatització de reunions i tasques: l'eina haurà d'automatitzar el procés de programació de cites amb clients així com facilitar la coordinació entre els equips interns i aquests.
Automatització de "journeys de venda": la intel·ligència artificial haurà d'automatitzar tasques com la gestió de tasques i oportunitats comercials; classificació de correus electrònics i la seva resposta automàtica; l'actualització de registres i l'assignació de tasques a la xarxa comercial.
Integració amb la plataforma de Gestió de Clients: disponibilitat d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades.
Dades, privacitat i seguretat: es respecten els compromisos existents, inclosos RGPD i els límits de dades estipulats a la CE.
Els proveïdors garantiran que els sistemes d'IA destinats a interactuar directament amb persones físiques: es dissenyin de tal manera que aquestes persones sàpiguen que estan interactuant amb un sistema d'IA.
Tots els proveïdors han de proporcionar documentació tècnica, instruccions d'ús i complir amb la Directiva de Drets d'Autor.
Capacitació en fonaments d'IA generativa en l'àmbit de gestió de clients: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites anteriorment, que comptaran amb:
  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscos ètics i de seguretat derivats.
  • Capacitacions específiques en: gestió predictiva de clients actuals, potencials (leads) i oportunitats, automatització de reunions, tasques “journeys de venda” (classificació de correus electrònics, resposta automàtica, actualització de registres i assignació de tasques a la xarxa comercial), xatbots (FAQs), gestió documental intel·ligent.
  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20h al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.
  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.
  • Diploma de finalització: s'atorgarà un certificat de capacitats adquirides en IA en l'àmbit de la gestió de clients al concloure la formació.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

50* ≤ X < 100 empleats: 18.000€ (inclou 10 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells en IA associada)

100 ≤ X < 250 empleats: 24.000€ (inclou 15 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells en IA associada)

* En el segment IV s’inclouen les empreses de menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa al superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros