Lloc de treball segur

Optimitza la gestió de relacions comercials amb els clients mitjançant eines digitals avançades i gestió documental centralitzada.

Funcionalitats i serveis

Si tens una microempresa pertanyent al segment III, el principal objectiu d’aquesta categoria és proporcionar-te un lloc de treball segur amb la finalitat de potenciar o millorar la teva productivitat.
Rebràs un dispositiu de hardware: que haurà d'incloure integrat el producte, una llicència i un encriptat/xifrat en repòs que asseguri la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.
Aquest dispositiu podrà ser un ordinador portàtil o de sobretaula nou: A més, haurà de tenir com a mínim les següents característiques de hardware.
Requisits mínims del dispositiu hardware:
 • Processador: mínim de 4 nuclis físics i una velocitat de CPU clock màxima d'almenys 2.9 GHz i haver obtingut una puntuació mínima de 15.000 en PassMark Software, amb data 13 de maig de 2024.
 • Memòria RAM: mínima de 16GB DDR4.
 • Emmagatzematge SSD: mínim de 512 GB. A més, les teves dades estaran protegides amb encriptat, la contrasenya serà proporcionada per l'Agent Digitalitzador.
 • Sistema operatiu: preinstal·lat i amb llicència de fàbrica.
 • Targetes gràfiques, de xarxa i de so: integrades.
 • Interfícies d'entrada/sortida: com ports USB o d'entrada de micròfon, que podran estar integrats en el dispositiu o a través d'un replicador de ports.
 • Pantalla: si és un ordinador portàtil serà de mínim 13 polzades; ratolí òptic, en cas de portàtils, s'acceptarà el ratolí integrat o touchpad; webcam amb resolució mínima HD i un lector de targetes smartcard (DNI-e) amb interfície USB.
 • Ordinadors de sobretaula: comptaràs amb un monitor de mínim 23 polzades, resolució mínima Full HD i tecnologia de visualització LCD, LED o equivalent, almenys un HDMI i etiqueta energètica de la Unió Europea; un teclat i cablejat tant d'alimentació de dispositius com HDMI.
 • Certificacions: hauran de comptar amb almenys una de les següents certificacions (o similar): ENERGY STAR®, EPEAT™ Silver Registered, TCO.
 • Certificació MIL STD 810H: o equivalent, hauran de complir un mínim de 5 mètodes, entre ells: alta temperatura, baixa temperatura i humitat.
Requisits específics de Publicitat:
 • El dispositiu haurà de comptar amb serigrafia o etiqueta enganxada únicament en el portàtil, ordinador o monitor.
 • Els logotips que haurà de contenir seran els següents:
  • L'emblema de la Unió Europea que indiqui «Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU».
  • El logotip del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
  • El logotip del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
  • El logotip de l'Entitat Pública Empresarial Red.es (Haurà d'aparèixer com «Red.es»).
Requisits mínims del servei de suport i atenció: L'Agent Digitalitzador proporcionarà un servei de Suport i Atenció amb les següents garanties des del lliurament dels dispositius fins a la finalització de l'execució de la fase 2:
 • El dispositiu es lliurarà dins d'Espanya després d'haver estat comprovat el seu correcte funcionament.
 • Com a beneficiari, podràs ser atès pel servei de suport en règim de 5 dies laborables. Hauràs de comptar amb un correu electrònic per rebre els avisos d'avaries o incidències, amb un horari mínim del servei d'atenció a aquestes comunicacions de 09:00 a 17:00 hores, de dilluns a divendres.
 • Les reparacions es faran a través d'un suport remot o in situ a la ubicació on es va realitzar el lliurament. Els costos derivats seran responsabilitat del digitalitzador. S'inclouen les reparacions per trencament o desperfectes i problemes de configuració, sempre que estiguin basats en un ús correcte del dispositiu.
 • El temps màxim de reparació de l'avaria, entre la comunicació de la incidència i fins a la resolució d'aquesta, serà de 5 dies laborables. Si no es compleix aquest termini se t'atorgarà un equip anàleg de substitució.
Requisits de ciberseguretat del Lloc de treball segur: La solució de Lloc de treball segur complirà amb els següents requisits mínims associats a la categoria de solució de Ciberseguretat:
 • Antimalware: tindràs accés a una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.
 • Antispyware: es proporcionarà una eina que detecti i eviti el malware espia.
 • Correu segur: comptaràs amb eines d'anàlisi del correu electrònic amb les següents característiques:
  • Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
  • Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que es sospita serveixin per robar credencials.
 • Navegació segura: comptaràs amb un control de continguts i antiadware per evitar anuncis maliciosos.
 • Anàlisi i detecció d'amenaces: la solució et permetrà conèixer el comportament de les amenaces existents i noves.
 • Monitorització de la xarxa: tindràs eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d'amenaces.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a la detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
 • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comuns, la formació que rebràs inclourà una tutoria per a la configuració del programari de seguretat, així com un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de tallafoc humà.
Possibilitat d'adquisició del hardware associat:
 • Un cop finalitzada la fase II, podràs adquirir la propietat del hardware, prèvia pagament a l'Agent Digitalitzador Adherit del valor residual de l'equipament.
 • Aquesta serà una decisió opcional per a tu, però obligatòria per a l'Agent Digitalitzador Adherit.
 • En el cas que no paguis l'import de compra acordat, l'Agent Digitalitzador Adherit podrà recuperar l'equipament.
 • L'Agent Digitalitzador Adherit, en finalitzar els 12 mesos de prestació del servei corresponent a la fase II, haurà d'informar, en la seva oferta del Catàleg de Solucions de Digitalització d'Acelera Pyme, quin és el valor de compra de l'equip. Aquest import haurà de constar reflectit en l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.
 • Com a màxim, l'import del valor de compra serà del 15% de l'import de l'acord signat (import de la solució).
Aquells beneficiaris que optin per la formalització d'Acords de la Categoria de «Lloc de treball segur», hauran de tenir validat un o més Acords de Prestació de Solucions de Digitalització per qualsevol altra Categoria de Solució de Digitalització d'entre les previstes en l'article 18.2 de les Bases Reguladores.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 80%

Segona: 20%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 1.000€ (inclou 1 dispositiu)