Business Intelligence i Analítica i IA associada

Millora la presa de decisions amb capacitació en IA, integració i anàlisi de dades, i creació de panells visuals. 100% subvencionat.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és la capacitació en intel·ligència atificial especialitzada en Business Intelligence i analítica. D’aquesta manera podràs millorar el procés de presa de decisions empresarials.
Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: s'haurà de proveir una capacitat mínima d'emmagatzematge d'1 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurats i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzats, rellevants i visualitzar-los de diferents formes.
Exportació de dades: a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.
Capacitació en fonaments d'IA generativa en l'àmbit de BI i analítica: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites anteriorment, que comptaran amb:
  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscos ètics i de seguretat derivats.
  • Capacitacions específiques en: integració de dades amb altres bases de dades, emmagatzematge de dades, creació de panells de dades estructurats i visuals, exportació de dades i casos d'ús amb les principals tecnologies d'IA.
  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20h al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.
  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.
  • Diploma de finalització: s'atorgarà un certificat de capacitats adquirides en IA al concloure la formació.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

50* ≤ X < 100 empleats: 8.000€ (inclou 10 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells en IA associada)

100 ≤ X < 250 empleats: 9.000€ (inclou 15 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells en IA associada)

* En el segment IV s’inclouen les empreses de menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa al superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros