Programació d'apps mòbils

El creixent ús dels dispositius mòbils (smartphone) i tauletes tàctils (tablet), i el gran èxit que tenen els seus portals d’aplicacions, han creat la necessitat a moltes empreses d’expandir-se per aquestes noves vies o fins i tot, la creació de nous negocis basats en aquesta tecnologia.

En aquest sentit, a grans trets, les possibilitats que oferim a l’hora de plantejar un projecte d’app són quatre:

Apps natives, desenvolupades específicament pel sistema operatiu de destí
Web apps i aplicacions web progressives, accessibles a través de navegador web.
Apps HTML5/JS/API, multiplataforma amb Apache Cordoba + Angular, amb accés a determinades funcionalitats del sistema.
Apps natives multiplataforma, amb React Native amb accés a funcionalitats del sistema.

La principal diferència rau en que les App natives es desenvolupen específicament pel sistema operatiu de destí, per exemple Android o iOS. En aquest sentit, les apps natives permeten aprofitar al màxim els avantatges de cada plataforma, oferint d’aquesta manera una major fluïdesa i un rendiment òptim, així com la possibilitat d’utilitzar totes les seves funcionalitats, com GPS, càmera etc. Cal tenir en compte a l’hora de realitzar el desenvolupament que una app que vulgui ser publicada per diversos sistemes requerirà desenvolupaments independents. D’aquí deriva el principal avantatge de les web apps i les apps multiplataforma.

Les webapp són aplicacions que es poden consultar mitjançant qualsevol navegador web de qualsevol dispositiu que suporti la tecnologia HTML5/CSS3. Aquesta tecnologia permet l’ús de caché de dades, animacions complexes, funcionalitats per obtenir ubicació i adaptació a l’entorn de visualització (responsive design). A més, en cas de requerir actualitzacions, aquestes seran visibles per l’usuari al accedir a l’app, sense necessitat de realitzar descarregues manuals. Cal tenir en compte que aquestes aplicacions no formaran part de les botigues d’Apps i no permetran utilitzar funcionalitats específiques del dispositiu, oferint a més, un rendiment sempre menor a les aplicacions natives.

Les Apps HTML5/JS/API, són creades amb la tecnologia Apache Cordova, i habitualment treballem amb Angular per a crear la interfície d’usuari. Són un pas entremig entre web apps i apps natives. Aquest tipus de solucions es poden publicar a les botigues d’aplicacions Google Play i Apple Store i estalvien costos de desenvolupaments específics per a cada plataforma. A més, en determinats cassos, es pot contemplar disposar d’una versió webapp consultable directament des del navegador, sense necessitat d’instal·lar l’app. Obviament, només en cassos on no sigui necessari treballar amb funcionalitats específiques del dispositiu.

Per últim, les aplicacions creades amb React Native, són la última tendència, el codi creat és multiplataforma, però en lloc de tractar-se d’html (web), és un codi que una vegada compilat crea app’s natives en iOS i Android. Oferiex llibreries que permeten accedir a la majoria de funcionalitats del dispositiu, pel que aquesta es converteix en una de les opcións més adecuades a l’hora de plantejar un projecte multiplataforma, sempre i quan no calgui també disposar d’una versió web.

Al disposar d’un panorama tant divers, gilsys ofereix l’assessorament necessari per a desenvolupar cada aplicació seguint el sistema que més s’adeqüi a les necessitats i previsions de cada client.

Tecnologies