Comunicacions segures

Ens encarreguem d’oferir els mecanismes necessaris per a treballar amb les eines desenvolupades de manera segura.

SSL
Integració del protocol de capa de sockets assegurances, per a crear una connexió segura i xifrada.

Xifratge d’extrem a extrem
Integració de sistemes de comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

Logs de connexió
Registre i control de connexions, d’accés o operacionals.

Control d’accés
Sistemes de limitació d’accés segons ubicació, dispositiu o altres requisits.

Caducitat
Integració de sistemes d’enllaços un sol ús, amb mecanismes d’encriptació de paràmetres i tokens assegurances.

Sistemes de doble autenticació 2FA
Implementació de mesures de doble autenticació per a millorar la seguretat en operacions, ja sigui l’accés a la plataforma o la realització d’operacions que requereixin seguretat addicional.

Tecnologies