Una migració a temps és una inversió de futur.

Renovi el seu antic sistema migrant-lo a les noves tecnologies. Millorarà el seu rendiment sense perdre dades.

Renovar és avançar

Aprofiti les possibilitats que li ofereixen els últims avanços tecnològics el més aviat possible sense perdre cap dada. Podem realitzar una migració del seu antic sistema a les plataformes d’última generació permetent-li obtenir els màxims beneficis a la seva empresa.

En funció de l’estat del seu sistema, estudiarem si resulta més favorable una migració completa o parcial, en la que integrar les noves tecnologies segons els seus requeriments.

Una inversió amb avantatges clars

Podrà estalviar despeses en llicències propietàries gràcies a l'ús de software lliure.
El nou sistema podrà oferir aquelles funcionalitats que resultarien molt costoses d'implementar en el seu antic sistema.
Es beneficiarà de tots els avantatges indirectes que ofereixen les noves tecnologies, com major rapidesa, interfícies més atractives o facilitat d'aprenentatge.
En funció de les seves prioritats, es podrà realitzar una migració progressiva dels diferents mòduls del seu sistema.
Unificació d'antics programes per a crear una plataforma única que integri totes les funcionalitats necessàries. Es millorarà l'interoperabilitat i la comunicació de dades entre els diferents components.
Automatització d'antics processos manuals, reduïnt despeses a l'empresa.

Tecnologies