Servei d’assessorament en processos de negoci o procés de producció

Assessorament en digitalització i millora de processos empresarials i productius per a PIMES. Utilitzem IA per optimitzar i automatitzar els teus processos.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és identificar les àrees de millora i optimització en els processos empresarials actuals de la teva pime, així com la definició d’un pla personalitzat de millora de processos en àrees clau. En lloc d’un procés empresarial, aquest servei d’assessorament pot orientar-se a l’optimització d’algun dels processos de producció o fabricació. En qualsevol dels dos casos, es farà ús de tècniques relacionades amb la intel·ligència artificial, i s’inclou la realització d’un cas d’ús adaptat al negoci.
Comprendre les metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pime i alinear-les amb un enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels processos empresarials (o, en el seu cas, procés de fabricació seleccionat).
Analitzar els processos empresarials que duus a terme actualment, per identificar possibles millores. En el cas dels processos productius, es realitzarà una anàlisi del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees d'oportunitat per a l'eficiència, qualitat i millora contínua.
Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza la feina diària, sinó que també enforteix la competitivitat.
Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d'intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per millorar l'eficiència i qualitat. Si, en canvi, s'ha optat per un procés de fabricació, es proporcionarà assessorament en eines i tecnologia per a l'optimització i automatització d'aquest procés productiu.
Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat a la teva pime, utilitzant les tècniques apropiades, per a l'optimització d'un procés de negoci o, en el seu cas, procés de fabricació.
Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit dels processos de negoci o, en el seu cas, processos de producció.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.