Servei d’assessorament en Intel·ligència Artificial

Serveis d'assessorament en IA per a PIMES. Plans personalitzats, identificació de dades clau i capacitació en tècniques de IA.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’intel·ligència artificial adaptat a les necessitats de la teva pime. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, es prioritzarà el teu aprenentatge en tècniques d’intel·ligència artificial. També es realitzarà un cas d’ús adapteu a la teva pime.
L'Assessor Digital Adherit serà l'encarregat de realitzar una sèrie d'activitats per garantir la correcta implementació del pla d'intel·ligència artificial:
Identificació de conjunts de dades rellevants per a la implementació d'algoritmes d'IA, d'aquesta manera podràs tenir una millor comprensió de la informació de la teva pime.
Assessorar-te per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d'IA, garantint la validesa i la veracitat dels mateixos quan apliqui la IA.
Analitzar eines d'IA per a la gestió de dades, realitzant recomanacions basades en la realitat i la capacitat d'inversió de la teva pime.
Orientar-te sobre com les tècniques d'IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
Capacitar-te en l'ús estratègic de les tècniques d'IA en la gestió de dades.
Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci, relacionat amb l'aplicació de la intel·ligència artificial.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.