Servei d’assessorament en anàlisi de dades (Avançat)

Assessorament avançat en anàlisi de dades i IA per a PIMES. Identifiquem dades clau i desenvolupem casos d'ús.

Activitats

Si ja disposes d’un sistema d’anàlisi de dades bàsic, el principal objectiu d’aquest servei és aportar-te un pla d’anàlisi més avançada a adaptat a les necessitats de la teva pime. En aquest pla es determinarà la inversió i les mesures necessàries perquè puguis establir un sistema avançat d’anàlisi de dades en la teva pime, prioritzant l’establiment, millora, automatització i aprenentatge de processos per a extracció i anàlisi de dades.
Identificar les dades de la teva pime, obtenir-ne la valoració i avaluar-ne l'ús en conjunt amb altres fonts.
Generar i obtenir informació de valor a partir del tractament de dades amb algoritmes d'intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en les dades.
Proporcionar-te assessorament per a la comprensió de les dades de la teva pime i l'ús d'eines de gestió de les dades.
Opcionalment, podrà assessorar-te sobre l'avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l'especificació UNE 0080 de “Guia d'avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la Dada” i l'especificació UNE 0081” Guía d'avaluació de la qualitat de dades”.
Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat a la teva pime utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de l'anàlisi de dades avançat.

Tipologia d'assessorament

Avançada

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.