Servei d’assessorament en anàlisi de dades (Bàsic)

Assessorament en anàlisi de dades i IA per a PIMES. Identifiquem dades clau i desenvolupem casos d'ús.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’anàlisi de dades bàsic adaptat a les necessitats de la teva pime. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, es prioritzarà el teu aprenentatge en processos per a l’extracció i anàlisi de dades
Identificar aquelles dades de la teva pime que millorin l'enteniment de la informació disponible.
Analitzar les diferents opcions d'eines d'intel·ligència artificial per explotar i visualitzar les dades, recomanant la que millor s'adapti a la situació actual de la teva pime i la inversió necessària per a la seva adopció.
Establir informació de valor a partir del tractament de dades amb algoritmes d'intel·ligència artificial.
Assessorar-te sobre l'explotació de les dades a través de l'eina escollida.
Opcionalment, podrà assessorar-te sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d'acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la Dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de l'anàlisi de dades.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.