Transforma la teva PYME amb el Kit Digital, 100% subvencionable!

Aconsegueix el teu software de gestió de processos amb el Kit Digital

Image

gilsys PRM

Quins son els beneficis d'escollir el nostre PRM?

Dins de la nostra empresa, disposem d’un ampli ventall de solucions informàtiques de desenvolupament propi, incloent-hi el nostre avançat sistema de Gestió de Processos (PRM). Aquestes solucions són meticulosament dissenyades i adaptades per satisfer les necessitats particulars i específiques de cada organització amb la qual treballem.

El nostre sistema PRM està concebut per optimitzar la interacció i gestió dels processos i tasques de la teva empresa, des de la gestió de dades de clients, com l’adjuntació de tasques i fitxers de forma dinàmica. A través d’aquesta aproximació personalitzada, garantim no només una resposta àgil i eficaç als requeriments únics del teu negoci, sinó també una millora substancial en la gestió dels teus processos.

El nivell de personalització i parametrització del nostre software es troba relacionat amb el segment de mercat al qual pertany la teva empresa. Això significa que la capacitat d’ajust i adaptació del nostre programari es determina segons les característiques i requeriments específics associats al teu àmbit d’actuació empresarial, oferint una solució a mida que s’ajusta perfectament a les teves necessitats.

Quins conceptes engloba la gestió de processos?

Comptabilitat i finances: Comptes per a comprar o pagar, gestió d’actius i generació de tancament i balanços.
Facturació: Automatització de processos de facturació, amb generació de pressupostos, albarans i factures.
Projectes: Control de pressupostos, costs, estimacions i optimització de recursos.
Inventari: Previsió, nivells de stock, enviaments, distribucions, devolucions i cancelacions.
Compres i pagaments: Gestió de recursos humans, nomines i més.
Logística: Gestió de flotes i rutes.

Image

A gilsys, creem software que s'adapta a les necessitats de cada client

Funcionalitats base:

Aquesta funcionalitat permet el registre i l’administració bàsica de la informació dels clients. Els usuaris poden afegir nous clients al sistema, actualitzar les seves dades i vincular-los processos específics. Això facilita una visualització clara de totes les interaccions i processos associats a cada client.

Aquesta secció del programari permet als administradors gestionar els perfils d’usuari dins de la plataforma. Inclou la creació de comptes d’usuari, l’assignació de rols i permisos, i la supervisió de l’activitat de l’usuari per assegurar que tots tinguin l’accés adequat a la funcionalitat que necessiten.

Aquesta eina ofereix una vista integral dels processos del negoci. Els usuaris poden crear, editar i monitoritzar els processos, assignar tasques i recursos, i seguir el progrés en temps real. La gestió de processos ajuda a optimitzar les operacions i augmentar l’eficiència en tota l’organització.

Els usuaris poden definir i personalitzar els diferents tipus de processos que s’utilitzen a l’organització. Això pot incloure la configuració de plantilles per a processos estàndard, el que ajuda a estandarditzar les operacions i garanteix que tots els processos s’executin d’acord amb les millors pràctiques.

Les tasques poden ser definides i vinculades als processos corresponents. Permet als usuaris assignar tasques als membres de l’equip, establir terminis i prioritats, i seguir l’avanç de cada tasca en el marc del procés global.

Aquesta funció permet als usuaris definir i gestionar diferents tipus de tasques, el que pot incloure categorització, etiquetatge i definició de procediments per a l’execució de tasques. Facilita l’estandardització de tasques i millora la claredat en l’assignació i execució de les mateixes.

L’eina s’adaptarà segons les necessitats de cada projecte, de manra que un “procés” conceptualitzar-se com a “projecte”, “albarà”, “compra”, “vehicle”, etc
Les tasques son accions que s’apliquen a cada procés, que de la mateixa manera, es poden conceptualitzar de la manera més apropiada.
gilsys PRM serà la base flexible a partir de la qual crearem el teu projecte únic.

Com t'ajuda gilsys PRM a optimitzar els processos de la teva empresa?

Depenent del segment associat a la teva empresa segons les especificacions que ofereix el Kit Digital, tindràs l’oportunitat de gaudir d’una major o menor capacitat per a la parametrització i personalització del software. Aquesta flexibilitat permet adaptar el programari a les necessitats específiques i característiques pròpies del teu àmbit d’actuació empresarial.

Segment I (Empreses d’entre 10 i 49 empleats): 60 hores de parametrització.

Segment II (Empreses d’entre 3 i 9 empleats): 20 hores de parametrització.

Segment III (Empreses d’entre 1 i 2 empleats): 15 hores de parametrització.

Segment IV (Empreses d’entre 50 i 100 empleats): 80 hores de parametrització.

Segment V (Empreses d’entre 100 i 200 empleats): 80 hores de parametrització.

Procés de treball

Consultoria
Implantació basada en gilsys PRM
Migració de dades
Formació
Desplegament
Suport

Estàs interessat en integrar la gestió de processos a la teva empresa?

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica la política de privacitat de Google i les condicions del servei.