A Timely Migration Is an Investment in the Future.

Renew your old system by migrating it to new technologies. It will improve its performance without losing data.

Renewing is advancing

Take advantage of the possibilities offered by the latest technological advances as soon as possible without losing any data. We can migrate your old system to state-of-the-art platforms, allowing you to obtain the maximum benefits for your company.

Depending on the state of your system, we will study whether a complete or partial migration is more favorable, integrating the new technologies according to your requirements.

An investment with clear advantages

Podrà estalviar despeses en llicències propietàries gràcies a l'ús de software lliure.
El nou sistema podrà oferir aquelles funcionalitats que resultarien molt costoses d'implementar en el seu antic sistema.
Es beneficiarà de tots els avantatges indirectes que ofereixen les noves tecnologies, com major rapidesa, interfícies més atractives o facilitat d'aprenentatge.
En funció de les seves prioritats, es podrà realitzar una migració progressiva dels diferents mòduls del seu sistema.
Unificació d'antics programes per a crear una plataforma única que integri totes les funcionalitats necessàries. Es millorarà l'interoperabilitat i la comunicació de dades entre els diferents components.
Automatització d'antics processos manuals, reduïnt despeses a l'empresa.

Technologies