software1 Especialistes en Programació software & app's Aplicacions multiplataforma, iOS i Android software2 Programem a mida, L'última tecnologia a la seva disposició Utilitzem els frameworks més potents del mercat, basats en PHP i JAVA com llenguatges de programació

Gestió de processos

Ens encarreguem de la digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball.
En desenvolupar programari a mesura, ens adaptem a qualsevol àmbit professional.
La gestió de processos pot involucrar tasques com:
Comptabilitat/finances
Facturació
Projectes
Inventari
Compres i pagaments
Recursos humans
Logística
Per a això, realitzem:
Sistemes d'importació, exportació i sincronització de dades.
Automatitzacions intel·ligents.
Generació de documentació/catàlegs.
Sistemes de plantilles personalitzables.
Implementació de sistemes d'esdeveniments i disparadores.
Creació de panells dashboard amb informació en temps real.

Tecnologies