Aplicacions per Facebook

Facebook, una de les xarxes socials més importants del moment, ofereix la possibilitat de desenvolupar aplicacions perquè els seus usuaris hi puguin interactuar.

Les aplicacions per a Facebook, poden tenir tres dimensions:

Des web externa, utilitzant com a identificació l'usuari de Facebook.
Des de Facebook, integrades dins de la seva interfície.
Com APP nativa per iOS i Android, identificant-se com usuari de Facebook i possibilitant la interacció utilitzant les llibreries de la xarxa social.

Les aplicacions desenvolupades per a Facebook poden gaudir de les funcions que ofereix a nivell de xarxa social, com convidar a altres usuaris, interactuar amb ells, comparar rànquings de puntuacions, enviar missatges privats, escriure al mur, obtenir informació de l’usuari o dels seus amics i un llarg etcètera.

gilsys assessorarà a cada idea de projecte que es plantegi per tal de fer-ho aprofitant al màxim les funcionalitats que Facebook ofereix.

Tecnologies