software1 Especialistes en Programació software & app's Aplicacions multiplataforma, iOS i Android software2 Programem a mida, L'última tecnologia a la seva disposició Utilitzem els frameworks més potents del mercat, basats en PHP i JAVA com llenguatges de programació

Aplicacions per Facebook

Facebook, una de les xarxes socials més importants del moment, ofereix la possibilitat de desenvolupar aplicacions perquè els seus usuaris hi puguin interactuar.

Les aplicacions per a Facebook, poden tenir tres dimensions:

Des web externa, utilitzant com a identificació l'usuari de Facebook.
Des de Facebook, integrades dins de la seva interfície.
Com APP nativa per iOS i Android, identificant-se com usuari de Facebook i possibilitant la interacció utilitzant les llibreries de la xarxa social.

Les aplicacions desenvolupades per a Facebook poden gaudir de les funcions que ofereix a nivell de xarxa social, com convidar a altres usuaris, interactuar amb ells, comparar rànquings de puntuacions, enviar missatges privats, escriure al mur, obtenir informació de l’usuari o dels seus amics i un llarg etcètera.

gilsys assessorarà a cada idea de projecte que es plantegi per tal de fer-ho aprofitant al màxim les funcionalitats que Facebook ofereix.

Tecnologies