software1 Especialistes en Programació software & app's Aplicacions multiplataforma, iOS i Android software2 Programem a mida, L'última tecnologia a la seva disposició Utilitzem els frameworks més potents del mercat, basats en PHP i JAVA com llenguatges de programació

Programació d'app's mòbils

El creixent ús dels dispositius mòbils (smartphone) i tauletes tàctils (tablet), i el gran èxit que tenen els seus portals d’aplicacions, han creat la necessitat a moltes empreses d’expandir-se per aquestes noves vies o fins i tot, la creació de nous negocis basats en aquesta tecnologia.

En aquest sentit, les possibilitats que oferim a l’hora de plantejar un projecte d’app són tres:

Apps natives, desenvolupades específicament pel sistema operatiu de destí
Web apps, accessibles a través de navegador web
Apps HTML5/JS/API, multiplataforma amb accés a determinades funcionalitats del sistema

La principal diferència rau en que les App natives es desenvolupen específicament pel sistema operatiu de destí, per exemple Android o iOS. En aquest sentit, les apps natives permeten aprofitar al màxim els avantatges de cada plataforma, oferint d’aquesta manera una major fluïdesa i un rendiment òptim, així com la possibilitat d’utilitzar totes les seves funcionalitats, com GPS, càmera etc. Cal tenir en compte a l’hora de realitzar el desenvolupament que una app que vulgui ser publicada per diversos sistemes requerirà desenvolupaments independents. D’aquí deriva el principal avantatge de les apps HTML5 i web apps.

Les webapp són aplicacions que es poden consultar mitjançant qualsevol navegador web de qualsevol dispositiu que suporti la tecnologia HTML5/CSS3. Aquesta tecnologia permet l’ús de caché de dades, animacions complexes, funcionalitats per obtenir ubicació i adaptació a l’entorn de visualització (responsive design). A més, en cas de requerir actualitzacions, aquestes seran visibles per l’usuari al accedir a l’app, sense necessitat de realitzar descarregues manuals. Cal tenir en compte que aquestes aplicacions no formaran part de les botigues d’Apps i no permetran utilitzar funcionalitats específiques del dispositiu, oferint a més, un rendiment sempre menor a les aplicacions natives.

Les Apps HTML5/JS/API són un pas entremig entre web apps i apps natives. Partint de l’idea de les webapp, existeix la possibilitat de crear aplicacions natives que mostrin la webapp, i que disposin d’accés a determinades funcions de cada sistema. Per això, existeixen eines que permeten facilitar el desenvolupament, com ara PhoneGAP. El rendiment d’aquestes aplicacions serà menor al de les natives, però cal tenir en compte la notable reducció de complexitat a l’hora d’implementar aplicacions multiplataforma.

Al disposar d’un panorama tant divers, gilsys ofereix l’assessorament necessari per a desenvolupar cada aplicació seguint el sistema que més s’adeqüi a les necessitats i previsions de cada client.

Tecnologies