Gestió de continguts

Creació de CMS, eines de gestió de continguts online, sincronitzades amb web o integrades amb plataformes externes, públiques o privades.

Gestió de continguts

Degut al creixent augment d’informació en els portals web i la dificultat que comporta mantenir-la degudament actualitzada, sorgeix la necessitat d’utilitzar el que s’anomena gestor de continguts.

Un gestor de continguts és una web privada on només tenen accés usuaris donats d’alta en el sistema. La identificació es realitza normalment mitjançant usuari i contrasenya encara que es poden utilitzar mesures més sofisticades com l’ús de certificats digitals.

Existeixen eines de programari lliure que permeten realitzar la gestió de continguts de forma fàcil i còmode. Des de gilsys proposem l’ús d’aquestes eines per a poder implementar una solució econòmica i adequada a les necessitats del client.

El principal avantatge d’aquest tipus de solucions és l’alt grau de personalització que ofereixen, i la possibilitat d’estendre les seves funcionalitats mitjançant el desenvolupament de mòduls a mida.

Per quan sigui necessària una solució completament a mida, gilsys disposa d’una arquitectura pròpia per a la gestió de continguts. Utilitzant aquesta arquitectura, es desenvolupa una zona d’administració a mida, que li permet gestionar la informació de la forma més còmode i ordenada.

Les principals funcionalitats que pot oferir l’àrea de gestió són les següents:

Gestor d’informació per modificar els continguts de les seccions de la web.
Actualització instantània de la web.
Suport multi idioma en totes les seccions. D’aquesta manera, el contingut de la web és independent en cada idioma.
Gestió d’usuaris i permisos per a poder limitar l'accés a les diferents seccions de gestió.
Cercador d’informació per a cada mòdul, per poder trobar de forma fàcil dades referents a continguts introduïts prèviament.
Sistema d’ordenació per columnes i filtres per temàtiques en tots els llistats.
Verificació d’integritat de dades en els formularis d’inserció o modificació, impedint introduir dades no coherents i controlar els camps obligatoris.
Maquetació de seccions en la web pública, per exemple, escollir quines de les notícies introduïdes s’han de mostrar en portada.
Optimització automàtica d'imatges per ajustar-les a la mida i resolució requerida en cada secció del web.
Gestió històrica de seccions del site, per exemple, disposar d’una secció en la part pública destinada a mostrar de forma ordenada i classificada les notícies que s’han anat publicant al llarg dels anys.
Llistes de correu on enviar butlletins de notícies periòdics amb les notícies del portal.
Optimització automàtica dels continguts dinàmics per a la correcta indexació en cercadors.
Integració de la tecnologia RSS per a la importació i exportació de notícies.
Programació orientada a objectes basada en MVC. Aquesta arquitectura permet independitzar la zona d’administració de la presentació. D’aquesta manera, si mai s’ha de canviar el disseny de la web, es pot utilitzar íntegrament el mateix gestor de continguts.

Tecnologies