Facturació electrònica

La facturació electrònica permet emetre factures en format digital, permetent mitjançant la signatura digital, garantir l’autenticitat de l’emissor i la integritat del seu contingut.

Cada dia són més les empreses que estan implantant la facturació electrònica als seus negocis, oferint d’aquesta manera un sistema de gestió comptable més àgil, còmode i segur, estalviant costos en correspondència tradicional i paper.

Des gilsys es realitza el desenvolupament de plataformes de signatura electrònica per a integrar-la en qualsevol sistema de gestió implantat en el seu negoci.

A més, la firma digital també obre les portes al desenvolupament de projectes on es requereixi la firma de documents per a garantir la integritat del seu contingut des del moment de la signatura per part de l’emissor.

efactura

Tecnologies