Servei d’assessorament en vendes digitals

Assessorament en vendes digitals per a PIMES. Analitzem la teva situació, definim estratègies i utilitzem IA per millorar les teves vendes en línia.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, incloent-hi l’aprofitament de tecnologies d’intel·ligència artificial, per a millorar el rendiment de les teves vendes en línia, i realització d’un cas d’ús adaptat a l’àrea de vendes digitals de la teva pime.
Analitzar la situació actual de la teva pime en vendes digitals, posicionament en RRSS i presència a internet.
Conscienciar els teus empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
Definir una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat a la teva pime utilitzant les tècniques apropiades d'intel·ligència artificial, en l'àrea de vendes digitals.
Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de les vendes digitals.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.