Servei d’assessorament “360” en transformació digital

Assessorament integral en transformació digital per a PIMES. Optimitza els teus processos i eines amb una estratègia personalitzada.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és oferir assessorament en la transformació digital de la teva pime, proporcionant solucions adaptades a les teves necessitats específiques. Es definiran la inversió necessària i les mesures estratègiques per a aplicar en cada àrea d’impacte aconseguint una millora d’àmbit general. A més, s’utilitzaran tecnologies innovadores com a intel·ligència artificial per a identificar oportunitats de millora i optimitzar el procés de transformació digital.
Analitzar els processos comercials existents per identificar aquelles àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
Dissenyar i implementar programes de conscienciació per educar els teus empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint-te un assessorament per optimitzar el seu rendiment i alinear-les amb els teus objectius de transformació digital.
Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
Establir un marc per a la innovació contínua i l'adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d'eines digitals.
Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de la transformació digital.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.